PHỤ KIỆN TỦ TRÊN gồm có:
  • Giá úp bát đĩa hai tầng
  • Giá úp bát đĩa ba tầng
  • Giá úp bát đĩa nâng hạ
  • Giá để gia vị nâng hạ
  • Khay chia thìa đĩa
  • Tủ kho cánh mở
  • Tủ kho cánh rút
Trang 1 of 212

Chat Live Facebook